Το LRSU Συνεργαζόμενος Εταίρος του ACTRIS 2

  • Posted on: 23 September 2015
  • By: admin

Το LRSU είναι μέλος του Εθνικού Οδικού Χάρτη ESFRI (European Strategy Forun on Research Infrastructure) της Ερευνητικής Υποδομής Παγκόσμιας Εμβέλειας, ως Συνεργαζόμενος Εταίρος του ACTRIS 2

Ημερομηνία: 
2015