Περιγραφή

H Ομάδα Τηλεπισκόπησης Laser αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα μέλη της Ομάδας επικεντρώνονται στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και στην έρευνα σε κύρια θέματα που αφορούν την ανίχνευση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (αερολύματα, υδρατμοί, νέφη, όζον) σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης Laser και Εφαρμογές της στην Μετεωρολογία, Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος.

Greek

Δραστηριότητες

The Laboratory of LRSU provides numeruss  solutions concerning to:
  • Continuous atmospheric measurements using ground - based and mobile lidar systems (ozone/aerosols monitoring - air pollution) 
  • Monitoring of Aerosol (PM1, PM2.5, PM10) Concentration 
  • Optomechanical Design of LIDAR/DIAL systems
  • Real-time data analysis and visualization services
  • Software development/lidar data processing algorithms 
  • Installation and re-location of LIDAR/DIAL systems
  • Complete technical support
Greek