Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Σύντομη Περιγραφή: 

Πρόκειται για διασχολικό μάθημα, το οποόιο στοχεύει:

  • Να αναδείξει στους φοιτητές την πολύπλοκη φύση των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να τους εξοικειώσει με την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας και της ολοκληρωμένης προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης, ανοίγοντας ρήγματα στην, κατά τεκμήριο, περιορισμένη οπτική γωνία της σχολής τους.
  • Να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πραγματικά διλήμματα που αύριο θα αντιμετωπίσουν, πολλά εκ των οποίων δεν λύνονται αποκλειστικά στο τεχνολογικό πεδίο.
  • Να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση των προβλημάτων αυτών.
  • Να προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο φοιτητής δεν θα ακούσει απλά παρουσιάσεις με εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά θα δοκιμάσει να πάρει επαρκώς τεκμηριωμένη θέση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του μαθήματος

Εξάμηνο: 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα: 
Wednesday 4:00pm - 7:00pm
Αίθουσα Διδασκαλίας: 
Αμφ. 1 & 2 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών